Kullanıcı Sözleşmesi

Turizm ve Tanıtma Platformu ürün/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, TUTAP tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişi ÜYE olarak tanımlanmaktadır.

 

SİTE’ye üyelik, ÜYE’nin şahsına ait ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi ve sair hususlara ilişkin kişisel bilgileri doğru ve eksiksiz paylaşması suretiyle kayıt işleminin yapılması ve TUTAP tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. ÜYE, üyelik sırasında belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile SİTE’ye giriş yaparak SİTE’de kurulu uygulamalardan yararlanma imkanı edinecektir. 

 

Üyelik işlemi tamamlanmadan ÜYE olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.ÜYE, SİTE’den faydalanırken, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına, genel ahlak ve adaba, TUTAP tarafından SİTE’nin daha etkin ve güvenilir kullanımını sağlama amaçlı yapılan/yapılacak her türlü düzenleme ve kurala uyacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. TUTAP, ÜYE tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden ÜYE tarafından yüklenen, değiştirilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt etme yükümlülüğü altında bulunmamaktadır.

 

ÜYE, belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile yapılacak sözlü veya yazılı bildirim ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman üyeliğini sona erdirebileceği gibi, TUTAP, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ÜYE’nin sözleşmesini sonlandırabilme ve bu suretle SİTE’den faydalanmasını engelleyebilme hakkına sahiptir.