Hakkımızda

TUTAP
( Turizm ve Tanıtma Platformu) Ülkemizin Ulusal ve Uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapan, projeler üreten ve kendi insanımızın Tarihimizi Kültürümüzü kaliteli materyallerle tanımalarını sağlayan, bu çerçevede girişimlerde bulunan ve on yıldır faaliyetlerine devam eden bir Sivil Toplum Kuruluşudur
 

TUTAP FAALİYETLERİ

1. Ülkemizde bulunan UNESCO Dünya Miras unsurlarının bütün kategorilerinde yer alan 103 unsurumuzun tamamını kapsayan DÜNYA MİRASI TÜRKİYE Projesini hazırlamakta ve bu çerçevede birçok tanıtım materyalleri hazırlamaktadır.

2. Türkiye’mizin UNESCO unsurlarının yer aldığı ve adaylık sürecinde olan miraslarımızın da kapsamlı olarak tanıtıldığı DÜNYA MİRASI TÜRKİYE programını TRT Haber kanalında yayınlatmakta.

3. Asıl, aday ve Somut olmayan Dünya miras unsurlarımızın uluslararası alanda yer alan en büyük Turizm fuarlarında kapsamlı olarak tanıtılması hususunda Bakanlıklar ve STK’lar ile işbirliği yaparak katılım sağlamakta, Ülkemizin tanıtımına katkı vermektedir.

4. Tüm Dünya Miras unsurlarımızın toplu ve münhasıran yer aldığı tanıtım materyallerini farklı dillerde hazırlamakta, ilgili Kurumlar ve STK’lar ile paylaşmakta. AB Bakanlığımız ve Yunus Emre Enstitüsü ile yapılacak işbirliği neticesinde farklı Ülkelerde Kültürel Miraslarımızı tanıtma imkânları sağlanacak.

5. Gençlerimizin ve çocuklarımızın Ülkemizde yer alan Dünya Miras unsurlarımızı daha iyi tanımalarına yönelik çalışmalar yapmakta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol ile gençlik merkezlerinde bu amaca yönelik faaliyetler yürütmekte.

6. 10 ar dakikalık tanıtım filmleri hazırlayarak yurt dışında büyük bir seyirci kitlesi olan TRT AVAZ kanalında bu filmler yayınlatılmaktadır.

7. Yurt dışına İhracat yapacak firmalarımız adına Türkiye’mizin tanıtım materyalleri farklı dillerde tasarlanmakta, yurt dışına gidecek Bürokrat ve işadamlarımızın mevkidaşlarına hediye edecekleri prestij yayınları da yine farklı dillerde hazırlanmaktadır.

8. Türkiye’nin tarihsel, Kültürel ve doğal zenginliklerini, Dünya Miraslarını kapsamlı olarak tanıtan ve farklı dillerde kullanılabilecek TUTAP’ın resmi İnternet sitesi ve tanıtım portalı tamamlanmış olup, kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak envanter çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız talep eden tüm kurum ve kuruluşlara, STK’lara ile iş dünyasından firmalarımızla verilecek linkler ile paylaşılacaktır.

9. Ülkemizin tanıtımında duyarlılığı artırmak, kamuoyunu bilinçlendirmek ve aktif yer almalarını teşvik edecek kamu spotları adına, tanınmış sanatçı, bürokrat ve iş adamlarımızın katılımı ile Türkiye Sevdasına bir Yürek de siz katın sloganına yer verilecek hazırlıklar yapılmaktadır.

10. Geleneksel olarak yapılan Uluslararası ödül töreni Ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan, farklı kesimlerde değerli şahsiyetlere ödül verilecek, aynı gecede yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar yapılacak.

11. TUTAP Tarafından yürütülen DÜNYA MİRASI TÜRKİYE Projesi kapsamında hazırlanan tanıtım materyallerinin de dağıtılacağı özel sergiler açılacak bu çerçevede Kalkınma Ajanslarımız ile Yerel yönetimlerle kaynak sağlanıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği yapılacaktır.

12. Türkiye’nin en önemli Tanıtım dergisi, TUTAP’ın yayın organı Birinci Dergisi, Misyonu doğrultusunda Ülke tanıtımına katkı sağlamaya devam edecek ve başta bütün havalimanlarımız olmak üzere önemli mecralarda ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

13. Türkiye tanıtımının doğru ve etkili yapılarak hedef kitlelere ulaştırılması neticesinde Ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesine de katkı sağlanacaktır. Bu sayede Ülkemize yatırım yapmak isteyen, ticari ilişkilerini güçlendirmek isteyen kesimlerin gözünde pozitif imaj ve güven kazanımları elde etmiş olacağız. 

14. Kültür ve turizm alanında, sivil toplum kuruluşları ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapılması kuruluş amacında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile somut işbirliği yapmak, TUTAP’ın misyonuna uygun ve Ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan bir Sivil toplum kuruluşu olduğunun göstergesidir.

15. TUTAP, Ülkemizin Uluslararası alanda hak ettiği düzeyde kaliteli materyallerle, etkinliklerle ve işbirlikleri ile tanıtılmasına, hedef kitlelere ulaşılması adına Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte ilan ettiğimiz tanıtma seferberliğine herkesi davet ediyor.
 

TUTAP, ÜLKEMİZİN TANITIMINI SOSYAL BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRMEKTE, BU ÇERÇEVEDE FAALİYETLERİNİ TÜRKİYE SEVDASIYLA SÜRDÜRMEKTEDİR.

TUTAP

YÖNETİM KURULU ADINA

FİKRET YILDIZ

GENEL BAŞKAN